Netplan IP configuratie

Netplan is een netwerkconfiguratiehulpmiddel dat is ontworpen om de netwerkconfiguratie van Linux-systemen te vereenvoudigen. Het biedt een eenvoudige en krachtige manier om netwerkinterfaces te beheren met behulp van YAML-configuratiebestanden.

Om netplan te configureren, bewerk je de bestanden in /etc/netplan/ met de extensie .yaml (bijv. /etc/netplan/config.yaml) en voert je vervolgens sudo netplan apply uit. Met deze opdracht wordt de configuratie toegepast op het systeem.
Configuraties die naar schijf is geschreven onder /etc/netplan/ blijft bestaan bij opnieuw opstarten.

Beschikbare Netplan commando's

 • netplan apply: past de wijzigingen in de Netplan-configuratie toe zonder de netwerkverbindingen te onderbreken.
 • netplan generate: genereert de configuratiebestanden voor de huidige Netplan-configuratie.
 • netplan try: past de wijzigingen in de Netplan-configuratie toe en herstelt de vorige configuratie automatisch als er een fout optreedt.
 • netplan --debug generate: genereert de configuratiebestanden met extra foutopsporingsinformatie.
 • netplan --debug apply: past de wijzigingen in de Netplan-configuratie toe met extra foutopsporingsinformatie.
 • netplan --debug try: past de wijzigingen in de Netplan-configuratie toe en herstelt de vorige configuratie automatisch als er een fout optreedt, met extra foutopsporingsinformatie.

Het is ook mogelijk om een YAML-bestand rechtstreeks te valideren zonder de wijzigingen toe te passen met het commando netplan --debug check. Hiermee wordt gecontroleerd of de syntax van de Netplan-configuratie geldig is en of er fouten zijn.

Voorbeeld van statisch IPV4- en IPV6-adres

network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    ens3:
      dhcp4: no
      dhcp6: no
      accept-ra: no
      addresses:
        - 192.168.150.10/24
        - fd12:3456:789a:1::10/64
      routes:
      - to: default
          via: 192.168.150.1
      - to: fd12:3456:789a:1::1/128
          scope: link
      - to: ::/0
          via: fd12:3456:789a:1::1
          on-link: true
      nameservers:
          addresses:
            - 1.1.1.1
            - 8.8.4.4
            - 2606:4700:4700::1111
            - 2001:4860:4860::8888

Deze netplan configuratie stelt de netwerkinstellingen in voor het Ethernet-apparaat ens3. Laten we de verschillende onderdelen van deze configuratie eens bekijken:

 • network:: Dit is de hoofdsectie van het bestand waarin de versie van de netplan-configuratie wordt gespecificeerd en de renderer wordt gedefinieerd.
 • version: 2: Hier wordt de versie van de netplan-configuratie gespecificeerd. In dit geval is het versie 2.
 • renderer: networkd: Hiermee wordt de renderer gespecificeerd die moet worden gebruikt. In dit geval wordt 'networkd' gebruikt, de standaard renderer in Ubuntu.
 • ethernets:: Dit is de sectie waarin de netwerkinterface(s) worden gedefinieerd die geconfigureerd moeten worden. In dit geval is er slechts één netwerkinterface gedefinieerd, namelijk ens3.
 • ens3:: Hier wordt de naam van de netwerkinterface gespecificeerd die geconfigureerd moet worden.
 • dhcp4: true: Dit geeft aan dat de netwerkinterface een IPv4-adres moet verkrijgen via DHCP.
 • dhcp6: false: Dit geeft aan dat de netwerkinterface geen IPv6-adres hoeft te verkrijgen via DHCP.
 • accept-ra: false: Dit geeft aan dat de netwerkinterface geen Router Advertisement (RA) berichten moet accepteren.
 • addresses:: Dit is de sectie waarin de IP-adressen van de netwerkinterface worden gedefinieerd. In dit geval is er slechts één IPv6-adres gedefinieerd met een /64-prefix.
 • routes:: Dit is de sectie waarin de netwerkroutes worden gedefinieerd. In dit geval zijn er drie routes gedefinieerd: een route naar het link-local adres van de router, een standaardroute en een route voor het on-link verkeer.
 • nameservers:: Dit is de sectie waarin de DNS-servers worden gedefinieerd die moeten worden gebruikt door de netwerkinterface. In dit geval zijn er twee IPv6-adressen en twee IPv4-adressen van DNS-servers gespecificeerd.

Deze configuratie zorgt ervoor dat de Ethernet-adapter ens3 een statisch IPv4- en IPv6-adres heeft.

Configuratie voor IPV4-adres via DHCP verkrijgen en een statisch IPV6-adres

network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    ens3:
      dhcp4: true
      dhcp6: false
      accept-ra: false
      addresses:
        - fd12:3456:789a:1::10/64
      routes:
        - to: fd12:3456:789a:1::1/128
          scope: link
        - to: ::/0
          via: fd12:3456:789a:1::1
          on-link: true
      nameservers:
        addresses:
          - 2606:4700:4700::1111
          - 2001:4860:4860::8888

Deze netplan configuratie stelt de netwerkinstellingen in voor het Ethernet-apparaat ens3. Laten we de verschillende onderdelen van deze configuratie eens bekijken:

 • network: Dit geeft aan dat we netwerkconfiguratie aan het definiëren zijn.
 • version: 2: Dit geeft aan dat we gebruik maken van versie 2 van het netwerkconfiguratie-schema.
 • renderer: networkd: Dit geeft aan dat we systemd-networkd willen gebruiken als renderer om de netwerkinstellingen toe te passen.
 • ethernets: Dit geeft aan dat we een Ethernet-adapter configureren en de naam van de adapter die we configureren is ens3.
 • dhcp4: true: Hiermee wordt DHCP ingeschakeld voor IPv4-configuratie.
 • dhcp6: false: Hiermee wordt DHCP uitgeschakeld voor IPv6-configuratie.
 • accept-ra: false: Hiermee wordt het accepteren van routeraankondigingen voor IPv6-configuratie uitgeschakeld.
 • addresses: Hiermee stellen we het statische IPv6-adres in fd12:3456:789a:1::10/64 in.
 • routes: Hiermee stellen we de routes in. De eerste route (to: fd12:3456:789a:1::1/128) is een link-local route en de tweede (to: ::/0) is een default route. Beide routes maken gebruik van het IPv6-adres van de gateway, fd12:3456:789a:1::1.
 • nameservers: Hiermee worden de DNS-nameservers geconfigureerd voor de netwerkinterface. In dit geval worden er twee IPv6-nameservers en twee IPv4-nameservers geconfigureerd.

Deze configuratie zorgt ervoor dat de Ethernet-adapter ens3 een statisch IPv6-adres heeft en dat er DHCP wordt gebruikt voor de IPv4-configuratie. Routeraankondigingen worden niet geaccepteerd en er worden vier DNS-nameservers geconfigureerd.

IP configuratie via DHCP verkrijgen

network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    ens3:
      dhcp4: yes
      dhcp6: yes
      accept-ra: yes

Deze Netplan configuratie zorgt dat DHCP wordt gebruikt voor de IPv4- en IPV6-configuratie.


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 24